Støtteområder

Hvad støtter QATO Fonden?

QATO Fonden støtter gode projekter, der direkte eller indirekte kan bidrage til at forbedre dyrs velfærd.
Fonden har et særligt fokus på at være til stede der, hvor mødet mellem mennesker og dyr kompromitterer dyrenes velfærd. Det betyder, at QATO Fonden særligt støtter projekter, der øger velfærden hos domesticerede dyr og vilde dyr, der af forskellige årsager lever i menneskers varetægt. Men det betyder også, at fonden til tider vælger at støtte projekter til fordel for vilde dyr i naturen, når vi mennesker har gjort deres livsbetingelser svære.

Hvor støtter QATO Fonden?

For QATO Fonden handler det først og fremmest om det gode projekt, som gør en positiv forskel for dyrene. Det er derfor sekundært, hvor i verden jeres projekt hjælper dyrene. Det centrale er, at der er et behov, og at projektet gør en forskel.

Hvem støtter QATO Fonden?

QATO Fonden støtter særligt gerne dygtige organisationer/foreninger i deres arbejde med dyrene. Om I er en stor organisation eller en lille forening er sekundært for os, så længe I ved, hvad der skal til for at hjælpe de dyr, I arbejder for.
Vi støtter også gerne forskere og studerende med at frembringe ny videnskabeligt funderet viden om dyrs adfærd og velfærd.

Hvor sikker er du på at opnå støtte?

I QATO Fonden modtager vi mange ansøgninger – også flere end vi kan imødekomme positivt. Det betyder, at selv gode ansøgninger om relevante projekter kan opleve, at de ikke opnår støtte fra os.

Hvornår skal du ansøge?

Der er altid åbent for indsendelse af ansøgninger. De indkomne ansøgninger behandles af QATO Fondens bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvis du har spørgsmål om indsendelse af ansøgninger, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet på .