Projekt “vildkat”

Ph.d.-projekt om vildkatte i Danmark

Bevillingsår: 2018

Foto: Christina Timmol/Dyrenes Beskyttelse
Foto: Christina Timmol/Dyrenes Beskyttelse

Et ph.d. projekt ved Københavns Universitet, institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, skal undersøge status og udviklingstendenser for vildtlevende katte i Danmark. I projektet vil der være fokus på kattenes udbredelse, deres levevilkår og deres velfærd.

QATO Fonden har bevilliget økonomisk støtte til ph.d. projektet og følger desuden projektet sammen med projektets øvrige partnere.