Forbedring af klydernes ynglesucces på to anlagte yngleøer

Fugleværnsfonden

Bevillingsår: 2018

Foto: Fugleværnsfonden/John Larsen
Foto: Fugleværnsfonden/John Larsen

Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Fondens formål er at værne om landets frie fugle ved at bevare og skabe vigtige fuglelokaliteter i Danmark, hvor fuglene har det godt og samtidig kan opleves af besøgende, som har fri adgang til naturområderne. Fugleværnsfonden ejer og forvalter 22 naturreservater i Danmark på i alt næsten 1000 ha.

QATO Fonden har støttet et projekt, der skal forbedre klydernes ynglesucces på to anlagte yngleøer i Fugleværnsfondens naturreservat i Saksfjed-Hyllekrog på Sydlolland. Projektet skal sikre yngleøerne bedre mod ræve samt stabilisere øerne, så erosion forhindres.