Elefantanlæg på 150.000 m2 til pensionerede cirkuselefanter

Knuthenborg Safaripark og Dyrenes Beskyttelse

Bevillingsår: 2019

QATO Fonden har ydet støtte til etableringen af det kommende elefantanlæg i Knuthenborg Safaripark på Lolland i forbindelse med, at fire danske cirkuselefanter er sendt på pension. Cirkuselefanterne bliver omfattet af et ventet lovforslag om at forbyde vilde dyrs optræden i danske cirkusser og er i den forbindelse blevet frikøbt af staten. Efter en udbudsrunde har Miljø- og Fødevareministeriet truffet beslutning om, at elefanterne skal overdrages til Knuthenborgs Safaripark, som bød på elefanterne.

Elefantanlægget vil, som parkens øvrige anlæg, blive bygget med fokus på at give dyrene et liv, der er så tæt som muligt på det liv, de ville have levet i naturen. Derfor kan gæster, som kommer for at se elefanterne, forvente at opleve dem på store vidder med fokus på høj dyrevelfærd.

Elefantanlægget bliver, med et udeanlæg på over 150.000 m2 og en stald på over 2.000 m2, det mest avancerede i Europa. Der kommer til at være forskellige miljøer, herunder sø, græsland og skov, præcis som dyrene ville have oplevet i den vilde natur. Derudover får elefanterne en 1,5 meter dyb sandgrav, som kan modelleres dagligt for at udfordre elefanternes høje intelligens.

Byggeriet af det nye elefantanlæg påbegyndes forventligt i efteråret 2019 og ifølge den nuværende plan vil elefanterne kunne flytte ind i deres nye hjem i løbet af sommeren 2020.