Animal birth control-programmer til gadehunde

Dyrenes SOS – Dyrlæger Uden Grænser
Bevillingsår: 2017

Foto: Dyrenes SOS - Dyrlæger Uden Grænser
Foto: Dyrenes SOS - Dyrlæger Uden Grænser

Dyreværnsforeningen Dyrlæger Uden Grænser arbejder for at forbedre gadedyrenes vilkår overalt i verden – hovedsageligt hunde.

Det sker blandt andet ved at bruge såkaldte ABC-programmer (animal birth control), som har til formål at sikre en kontrolleret og sund gadehundebestand uden rabies og andre smitsomme og farlige sygdomme. Gadehundene bliver gennem ABC-programmerne neutraliseret, ID-mærket, parasitbehandlet og vaccineret, og der opsættes foderværtsprogrammer.

QATO Fonden har bevilliget økonomisk støtte til udbredelse af ABC-programmet i Nepal. Projekterne medvirker til, at bestanden af gadehunde kontrolleres og reduceres, og at færre mennesker smittes af rabies.