Støtte til Dyrenes Naturskole hvor børn kan lære om familie- og husdyr og om Danmarks vilde dyreliv

Dyrenes Beskyttelse

Bevillingsår: 2019

Foto: Dyrenes Beskyttelse
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er landets største og ældste dyreværnsorganisation. Dyrenes Beskyttelse er landsdækkende og har syv internater og adskillige vildtplejestationer fordelt rundt om i landet. Derudover driver de bl.a. også Dyrenes Vagtcentral, som er en døgnbemandet akuttelefon, borgere kan ringe til ved akut behov for hjælp til dyr.

Dyrenes Beskyttelse varetager rigtig mange andre funktioner ud over ovennævnte. Som et nyt tiltag vil de åbne Dyrenes Naturskole, hvor børn kan lære om familie- og husdyr og om Danmarks vilde dyreliv. Formålet med Naturskolen er at skabe dyrevelfærd ved at fremme børn og unges glæde ved dyr, empati for dyr og viden om dyr.

Dyrenes naturskole henvender sig til børn i 3 til 16-års alderen og vil være åben for børnehave- og skolebørn i hverdagene og for familier i weekender og ferier. Den første Dyrenes Naturskole åbner i Roskilde.