Forskningsprojekt om afhjælpning af insektbelastning for heste på fold

Aarhus Universitet

Bevillingsår: 2019

Formålet med dette forskningsprojekt er at finde og udbrede løsninger til reduktion af insektbelastning hos heste på fold.

Projektet vil bidrage til at identificere gode, praktiske løsninger til at opnå skygge og reduktion af insektbelastning for heste under danske forhold. I projektet indsamles igennem to sæsoner vigtige grunddata om sammenhængen mellem hestes brug af læskure/bygninger, naturligt forekommende skygge eller åbne områder med vind samt disses indvirkninger på insektforekomst i relation til vejrforhold. Effekten måles ved hestenes fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner.

Projektet vil bidrage til at løse en aktuel problemstilling vedrørende øget varmepåvirkning og forventet øget insektbelastning og er relevant for alle hestehold med heste på græs.